į pradžią turinys susisiekite  
ŽINIŲ JUOSTA
2022-02-21. PO „EŽERIJOS“ VĖLIAVA...

Tokio žvitrumo ir gyvybingumo, kokiu yra apdovanota Valė Umbrasienė, šiandien ne taip greit surastume dar ir tarp  trisdešimtmečių, o ką jau kalbėti apie  Valės bendraamžius ar vyresnius...  Bevartant senuosius rajono laikraščio „Pirmyn“ puslapius, pasiveja dar šviesios atminties kolegos Remigijaus Gražio kalbinti žmonės – Umbrasai iš Kairionių..

.

"Dainininkai abu esam,- sako Mečislovas. - Su žmona Leokadija gal jau visas dainas išdainavom Sodėnų etnografiniame ansamblyje. Ir kur tik nekoncertavom! Netgi per televiziją rodė. Su žmona jau atšventėm bendro gyvenimo penkiasdešimtmetį, o vis dar dainą traukiam. Žiūrėk užsuka į namus kultūros namų direktorė ir kviečia į repeticiją. Paliekam visus darbus ir skubam.

 

Jeigu neturėtum patraukimo dainai, mokėtum atsisakyti,- pastebi Leokadija. - Ale pagalvoji: smagiau su daina, ilgi vakarai greičiau prabėga.Negi sėdėsi namie ir mirties lauksi. Matyt, kol krutėsim, tol dainuosim. Irmūsų kultūros namų direktorei Valei Umbrasienei sunku. Dainininkai vienas nuo kito toli gyvena. Surankiok, nuvežk į Sodėnus. O tie kultūros namai kaip daržinė: nejaukūs, nuošaly. Mes tikriausiai geresnių ir nesulauksim..." - rašyta "Pirmyn" 1988-aisiais.

 

Greičiausiai taip ir nutiko. Pirmoji ir ilgametė V.Umbrasienės darbo vieta Sodėnuose – nykus medinukas – ilgą laiką merdėjo (o gal ir dabar tebemerdi?) tuščias. Pastatai be gyvasties sunyksta. Panašiai, matyt, ir žmogus. Ir tik mylima veikla, geri bičiuliai ir bendraminčiai gali atitolinti senatvę. Tačiau kiek per tuosmetus, nuo 1968-ųjų, kai Valė pradėjo dirbti Sodėnų kultūros namų direktore, ji surinko žmonių, turėjo kolektyvų, kiek tų, kurie jai šypsojosi, džiaugėsi kartu, ir tų, su kuriais jau atsisveikinta...

 

Greta džiugių akordų turėtų nuskambėti ir minoro... Ne veltui ji 2022-ųjų vasario 11-osios koncertą pavadino "Mūsų metai". Neeilinis koncertas, neeiliniai metai. Vasario 10-ąją radijo stotis "Lietus" šaukiniu: "Su gimimo diena" pirmoji pasveikino Valę Ubrasienę, perduodama sveikinimus "nuo Virgutės ir Poviliuko iš Pakryžės"..

.

Šeštadienį, per patį vidurdienį, kavinėje "Eglutė" susirinko muzikantai, dainininkai, draugai ir giminės. O progos buvo dvi: naujo, jos sukurto ansamblio "Ežerija" – pirmosios gyvavimo metinės ir Valės gyvenio 75-oji sukaktis.

 

"Valdiškai" kultūrai, už ką gaudavo atlyginimą, Valė buvo pasyrusi 52 metus. Šiandien jai gaila tik vieno – kad pritrūko vienerių metų Molėtųkultūros centre iki tol, kol buvusism jos liaudiškos muzikos kolektyvui "Luokesa" būtų buvę 15 metų. Bet Valė iš tų žmonių, kurie niekada nenuleidžia rankų ir visada randa išeitį. Taip nutikoir šįkart. Per tiek metų susibičiuliavę nenorėjo skirtis su saviveiklininkais ne vadovė, nei šie su vadove. Ir šovė į galvą mintis – įkurti naują kolektyvą, kaip atskirą organizaciją, kurios vadove būtų Valė.

 

Iš pradžių norėta pasivadinti panašiu pavadinimu "Luokesai", bet registrų centre to padaryti neleido, nes toks vardas jau yra. Tada nieko geresnio ir negalėjo nutikti ežerų krašto žmonėms, kaip įkurti "Ežeriją". Pernai, sausio mėnesio pabaigoje įsikūrė nauja asociacija "Ežerija", kuriai atsirasti padėjo ne tik Valė Umbrasienė, bet ir Jūratė Lapašauskė, ir Laima Kazlauskienė. Tad veikliems žmonėms nebaisūs ir karantinai.

 

Po "Ežerijos" vėliava iš buvusio liaudiškos muzikos kolektyvo "Luokesa" devyniolikos narių į naująjį kolektyvą perėjo keturiolika. Liaudiškos muzikos kapela "Ežerija" praėjusią vasarą koncertavo 14 kartų, dažniausia išvykose... Koncertuota įvairiose miestų ir miestelių šventėse: Rokiškio, Utenos, Marijanpolės, Kauno, Ukmergės rajonuose bei savame.

 

Tad šiandien Valę Umbrasienę taip pat, kaip ir anksčiau, gali dažnai sutikti Molėtuose, nes keturias dienas per savaitę saviveiklininkai renkasi repetuoti privačioje Danieliaus Valiaugos salytėje. Pasak Valės, jų kolektyvas turi rėmėjų, ir vienas jų yra būtent šis žmogus, rėmėjai būna labai reikalingi, kai reikia transporto važiuoti į koncertus, juk ne visada jį atsiunčia užsakovai. Yra vežę ir Dranseikos, už ką Valė labai dėkinga. Kolektyvas yra nusipirkęs reikiamus instrumentus, pasisiuvęs drabužius. Pats naujausias pirkinys, pasak vadovės, yra būgnai...

 

Šiandien liaudiškos muzikos kapeloje "Ežerija" groja muzikantai Antanas Janinis, Mečislovas Giedrys, pati Valė Valė Umbrasienė (armonikos ir akordeonas) Jonas Galiauskas (balalaika), Gediminas Vancevičius (kontrabosas),  būgnininkas Dalius Šeikis, Ramūnas Ivanauskas (būgnai ir gitara), dainuoja Vlada Čivienė, Onutė Bučienė, Zita Guobienė, Dalia Bareikienė.

Jolanta MATKEVIČIENĖ

"Molėtų Vilnis"- 2022-02-21.